קטינה שנפגעה בתאונת דרכים ואשר סובלת כתוצאה מכך לעיתים ממיגרנות פוצתה ע"י חברת הביטוח בסך של 350,000 ₪